Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-27 ta’ Diċembru 2001 li tistabbilixxi il-parametri ta’ l-istħarriġ u li tistabbilixxi l-kodiċi u r-regoli standard għat-traskrizzjoni, fil-forma li tinqara mill-magni, tad-data li tirrelata għall-istħarriġ dwar pjantazzjonijiet ta’ ċerti speċi ta’ siġar tal-frott (notifikata taħt dokument numru C(2001) 4626) (2002/38/KE)