Proposta emendata għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-seba’ programm ta’ qafas tal-Komunità Ewropea għar-riċerka, l-iżvilupp teknoloġiku u l-attivitajiet ta’ dimostrazzjoni (mill-2007 sa l-2013) (preżentati mill-Kummissjoni b’mod konformi ma’ l-Artikolu 250 (2) tat-Trattat KE)