Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (l-Ewwel Awla) tas-27 ta' April 2006.