Rezumatul Deciziei Comisiei din 26 iulie 2016 cu privire la o procedură inițiată în temeiul articolului 101 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și al articolului 53 din Acordul privind SEE (Cazul AT.40023 – Acces transfrontalier la servicii de televiziune cu plată) [notificată cu numărul C(2016) 4740 final]