Samförståndsavtal mellan Europeiska gemenskapen och Folkrepubliken Kinas nationella turistförvaltning om visum för turistgrupper från Folkrepubliken Kina och därmed sammanhängande frågor (ADS) - PROTOKOLL ANGÅENDE DE NYA MEDLEMSSTATERNA - Förklaringar