Memorandum o porozumení medzi Európskym spoločenstvom a Národnou správou pre cestovný ruch Čínskej ľudovej republiky o vízach a súvisiacich otázkach vzhľadom na turistické skupiny z Čínskej ľudovej republiky (ŠSD)