Saprašanās memorands starp Eiropas Kopienu un Ķīnas Tautas Republikas Valsts tūrisma pārvaldi attiecībā uz vīzām un ar to saistītiem jautājumiem par tūristu grupām no Ķīnas Tautas Republikas (ADS)