Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar it-tema “It-tieni pilastru tal-PAK: il-perspettivi ta' adattament tal-politika ta' l-iżvilupp tat-territorji rurali (Is-segwitu tal-konferenza ta' Salzburg)”