Proposta għal regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE, Euratom) Nru. 1605/2002 dwar ir-Regolament Finanzjarju applikabbli għall-budget ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej