Διάταξη του Αντιπροέδρου του Δικαστηρίου της 21ης Μαΐου 2021$