/* */

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew inklużi kummenti li tagħmel parti integrali tad-deċiżjoni dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali ta' l-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2004, Taqsima I - Il-Parlament Ewropew (N6-0027/2005 - C6-0357/2005 - 2005/2091(DEC))