Għajnuna mill-Istat — Deċiżjoni li ma jitqajmux oġġezzjonijiet 2020/C 243/04