Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni ta' 27 ta' Settembru 2004 li temenda d-Deċiżjoni 2004/432/KE dwar l-approvazzjoni ta' pjanijiet ta' monitoraġġ tar-residwu mressqa minn pajjiżi terzi skond id-Direttiva tal-Kunsill 96/23/KE (innotifikata fid-dokument bin-numru C(2004) 3522) Test b'relevanza għaż-ŻEE.