Trattat Li Jistabbilixxi kostituzzjoni għall-Ewropa - PARTI III - POLITIKA U FUNZJONAMENT TA' L-UNJONI - TITOLU III - POLITIKA U AZZJONIJIET INTERNI - KAPITOLU I - SUQ INTERN - Sezzjoni 2 - Moviment liberu ta' persuni u ta' servizzi - Subsezzjoni 3 - Libertà tal-provvista ta' servizzi - Artikolu III-148