Rozsudok Súdu prvého stupňa (piata komora) zo 17. marca 2005.