Arrest van het Gerecht van eerste aanleg (Vijfde kamer) van 17 maart 2005.$