Sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza (il-Ħames Awla) tas-17 ta' Marzu 2005.