Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen (viides jaosto) tuomio 17 päivänä maaliskuuta 2005.$