Rapport mill-Kummissjoni lill-Kunsill ulill-Parlament Ewropew - It-Tieni Rapport ta’ Monitoraġġ dwar ir-ristrutturar ta’ l-azzar fir-Repubblika Ċeka u fil-Polonja {SEC(2005) 1039 }