Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat- 22 ta' Diċembru 2006 li temenda d-Deċiżjoni 2005/760/KE rigward il-miżuri ta' ħarsien li għandhom x'jaqsmu ma' l-influwenza tat-tjur b'patoġeniċità għolja u l-importazzjonijiet ta' għasafar għajr it-tjur fil-Komunità (notifikat bid-dokument numru C(2006) 6969) Test b'rilevanza għaż-ŻEE