Deċiżjoni tal-Kummissjoni ta' l- 20 ta' Lulju 2006 dwar kwestjonarju għar-rapporti ta' l-Istati Membri dwar l-implimentazzjoni tad-Direttiva 1999/13/KE matul il-perjodu 2005 — 2007 (innotifikata taħt dokument numru C(2006) 3274)