Zadeva F-118/11: Sklep Sodišča za uslužbence (tretji senat) z dne 25. februarja 2014 – Marcuccio proti Komisiji (Javni uslužbenci — Uradniki — Odločba OPI, s katero je bilo odločeno o upokojitvi uradnika in o podelitvi invalidnine — Odločba, da se ne odloča o tem, da je vzrok bolezni, ki je razlog za upokojitev, poklicen — Obveznost OPI, da prizna, da je bolezen poklicnega izvora — Člen 78, peti odstavek, Kadrovskih predpisov — Potreba po sklicu nove invalidske komisije — Upoštevnost prejšnje odločbe, ki je bila sprejeta na podlagi člena 73 Kadrovskih predpisov — Člen 76 Kadrovskih predpisov — Tožba, ki je deloma očitno nedopustna in deloma očitno neutemeljena