Pasiūlymas Tarybos sprendimas dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių susitarimo tarp Europos Bendrijų ir jų valstybių narių ir Izraelio Valstybės protokolo pasirašymo ir laikino taikymo, siekiant atsižvelgti į Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Vengrijos Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą