Ettepanek Nõukogu otsus ühelt poolt Euroopa Ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Iisraeli Riigi vahel sõlmitud Euroopa─Vahemere piirkonna lepingu protokolli allkirjastamise ja ajutise kohaldamise kohta, arvestades Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Leedu Vabariigi, Läti Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Slovaki Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Tšehhi Vabariigi ja Ungari Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga