Informazzjoni dwar id-dħul fis-seħħ tad-Deċiżjoni tal-Kunsill Nru 2005/953/KE dwar il-konklużjoni ta' ftehim fil-forma ta' skambju ta' ittri bejn il-Komunità Ewropea u t-Tajlandja skond l-Artikolu XXVIII tal-GATT 1994 relatat mal-modifika ta' konċessjonijiet fir-rigward tar-ross previst fl-Iskeda CXL tal-KE annessa mal-GATT 1994.