Obvestilo osebam, za katere veljajo omejitveni ukrepi iz Sklepa Sveta 2010/788/SZVP , kot se izvaja z Izvedbenim sklepom Sveta (SZVP) 2020/190, in Uredbe Sveta (ES) št. 1183/2005 , kot se izvaja z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) 2020/189, o uvedbi določenih posebnih omejevalnih ukrepov za osebe, ki kršijo embargo na orožje glede Demokratične republike Kongo2020/C 49/07