Aviz în atenția persoanelor cărora li se aplică măsurile restrictive prevăzute în Decizia (PESC) 2010/788/PESC a Consiliului, astfel cum a fost pusă în aplicare prin Decizia de punere în aplicare (PESC) 2020/190 a Consiliului, și în Regulamentul (CE) nr. 1183/2005 al Consiliului, astfel cum a fost pus în aplicare prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/189 al Consiliului, de instituire a anumitor măsuri speciale împotriva persoanelor ale căror acțiuni încalcă embargoul asupra armelor impus Republicii Democratice Congo2020/C 49/07