Teatis isikutele, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid, mis on sätestatud nõukogu otsuses 2010/788/ÜVJP, mida rakendatakse nõukogu rakendusotsusega (ÜVJP) 2020/190, ja nõukogu määruses (EÜ) nr 1183/2005, mida rakendatakse nõukogu rakendusmäärusega (EL) 2020/189, millega kehtestatakse Kongo Demokraatliku Vabariigi suhtes kehtestatud relvaembargot rikkuvate isikute vastu suunatud teatud eripiirangud2020/C 49/07