Miri strateġiċi 2005 - 2009 - Ewropa 2010: Sħubija għat-Tiġdid Ewropew Prosperità, Solidarjetà u Sigurtà - Komunikazzjoni mill-President bi ftehim mal-Viċi-President Wallström