Rettifika tas-sejħa għal Espressjonijiet ta’ Interess għall-membri tal-Kumitat Xjentifiku tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali (FRA) — Ref.: CEI-SCIE-2012 ( ĠU C 152, 30.5.2012 )