1947/2005/KE: Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1947/2005 tat- 23 ta’ Novembru 2005 dwar l-organizzazzjoni komuni tas-suq fiż-żrieragħ u li jirrevoka r-Regolamenti (KEE) Nru 2358/71 u (KEE) Nru 1674/72