Ajutoare de stat – Decizie de a nu ridica obiecțiuni 2021/C 141/07