EMP Ühiskomitee otsus nr 108/2006, 22. september 2006 , millega muudetakse EMP lepingu I lisa (veterinaar- ja fütosanitaarküsimused)