Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 997/2004 tas- 17 ta' Mejju 2004 li jemenda d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni Nru 2730/2000/KEFA dwar importazzjonijiet ta' kokk tal-faħam f'biċċiet ta' dijametru ta' aktar minn 80 mm li joriġinaw fir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina u li jtemm ir-reviżjoni interim tal-miżuri ta' anti-dumping imposti permezz tagħha