Rådets forordning (EF) nr. 997/2004 af 17. maj 2004 om ændring af Kommissionens beslutning nr. 2730/2000/EKSF om importen af koks i stykker med en diameter på over 80 mm med oprindelse i Folkerepublikken Kina og afslutning af interimsundersøgelsen af de herved indførte antidumpingforanstaltninger