Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (l-Ewwel Awla) tat-13 ta' Ottubru 2005.$