Dokument ta’ ħidma tal-persunal tal-Kummissjoni li jakkumpanja d-dokument rapport mill-kummissjoni lill-Parlament Ewropew u Lillkunsill dwar il-ħidma ġenerali tal-kontrolli mwettqa fl-Istati Membri (2014-2016) biex tiġi żgurata l-verifikazzjoni tal-konformità mal-liġi tal-għalf u l-ikel, mar-regoli tassaħħa tal-annimali u mar-regoli dwar il-benesseri talannimali