Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/777 z dne 12. junija 2020 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2018/763 glede datumov začetka njene uporabe in nekaterih prehodnih določb po podaljšanju roka za prenos Direktive (EU) 2016/798 Evropskega parlamenta in Sveta (Besedilo velja za EGP)