Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tad-19 ta’ April 2004 li temenda d-Deċiżjoni 95/30/KE li tippreskrivi l-kondizzjonijiet għall-importazzjonijiet mill-Marokk ta’ molluski bivalvi ta’ l-ispeċi Acanthocardia tuberculatum miġbura u pproċessati skond il-kondizzjonijiet tad-Deċiżjoni 96/77/KE (innotifikata taħt id-dokument numru K(2004) 1386)Test b’rilevanza għaż-ŻEE