Predmet C-452/12: Presuda Suda (treće vijeće) od 19. prosinca 2013. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Landgericht Krefeld — Njemačka) — Nipponkoa Insurance Co (Europe) Ltd protiv Inter-Zuid Transport BV (Pravosudna suradnja u građanskim i trgovačkim stvarima — Uredba (EZ) br. 44/2001 — Članci 27., 33. i 71. — Litispendencija — Priznavanje i izvršenje odluka — Konvencija o ugovoru o međunarodnom prijevozu robe cestom (CMR) — Članak 31. stavak 2. — Pravila o istodobnosti — Regresna tužba — Negativna deklaratorna tužba — Negativna deklaratorna presuda)