Predmet C-665/16: Presuda Suda (sedmo vijeće) od 13. lipnja 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Naczelny Sąd Administracyjny – Poljska) – Minister Finansów protiv Gmina Wrocław (Zahtjev za prethodnu odluku — Porez na dodanu vrijednost (PDV) — Direktiva 2006/112/EZ — Članak 2. stavak 1. točka (a) — Isporuka robe u zamjenu za plaćanje — Članak 14. stavak 1. — Prijenos prava raspolaganja materijalnom imovinom kao vlasnik — Članak 14. stavak 2. točka (a) — Prijenos, uz plaćanje naknade, vlasništva nad imovinom koja pripada općini na Državnu riznicu radi izgradnje državne ceste — Pojam ‚naknada’ — Transakcija koja podliježe PDV-u)