Sentenza tal-Qorti Ġenerali (It-Tielet Awla) tal-14 ta’ April 2005$