Sentenza tal-Qorti Ġenerali (It-Tielet Awla) tat-3 ta’ Mejju 2006$