2005/3/: Beslut av Eftastaternas ständiga kommitté nr 3/2005/SC av den 9 juni 2005 om allmänhetens tillgång till Eftas handlingar och upphävande av Eftastaternas ständiga kommittés beslut nr 2/2002/SC av den 30 maj 2002