2005/3/: Sklep Stalnega odbora držav Efte št. 3/2005/SO z dne 9. junija 2005 o dostopu javnosti do dokumentov Efte in o razveljavitvi Sklepa Stalnega odbora držav Efte št. 2/2002/SO z dne 30. maja 2002