2005/3/: EFTA-valtioiden pysyvän komitean päätös N:o 3/2005/PK, tehty 9 päivänä kesäkuuta 2005 , yleisön oikeudesta tutustua EFTA-asiakirjoihin ja 30 päivänä toukokuuta 2002 tehdyn EFTA-valtioiden pysyvän komitean päätöksen N:o 2/2002/PK kumoamisesta