2006/827/KE: Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tas- 27 ta' April 2006 dwar l-egħluq tal-kontijiet taċ-Ċentru Ewropew ta' Monitoraġġ għar-Razziżmu u l-Ksenofobija għas-sena finanzjarja 2004