2006/827/EB: 2006 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento sprendimas dėl 2004 finansinių metų Europos rasizmo ir ksenofobijos kontrolės centro sąskaitų uždarymo