2006/827/EÜ: Euroopa Parlamendi otsus, 27. aprill 2006 , Rassismi ja Ksenofoobia Euroopa Järelevalvekeskuse 2004. eelarveaasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta