2006/827/ES: Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 27. dubna 2006 o účetní závěrce Evropského střediska pro sledování rasismu a xenofobie za rozpočtový rok 2004